Menu
Your Cart

Yeni Ufuklar Neşriyat

Dil-i dildare düştü gönül ağlarımBülbül-i zare düştü gönül ağlarımCanan arzulayıp düştük yollaraİnkisare düştü gönlüm ağlarımEzel bülbül idim gonca gülündeŞimdi hare düştü gönlüm ağlarımCam-ı elest ile mest olmuş ikenBu idbare düştü gönlüm ağlarımVahdet illerinden pervaz eyleyüpDöndü tare düştü gönl..
21,00TL
ve ma'rifet aşkı ile nefiste erdemler mayalanır... Aslında İlâhî nefis cevherlerinin hepsi birdir. Çokluk ve ayrılık, her cismin haycvansal güç yeteneğinden kaynaklanır. Tıpkı nûr gibi. Işık birdir. Ama ışığın etkisi cisimden cisime değişir. Güneşin ışığı ayın ışığından güçlüdür. Ay ışığı da yıldızl..
44,00TL
Hocam Hacı Muharrem Efendi'nin bu eseri, Abdül-Kâdir-i Geylânî'nin Tasavvuf yolunu, duâlarını, virdlerini, Peygamberimize salât ve selâmlarını, manevi makamları aşmak için gerekli zikir ve tesbihleri, anlatmaktadır. Hocam Hacı Muharrem Efendi, hem zâhir ilimlerde bilgin, hem bâtın ilimlerde eng..
28,50TL
Tasavvufun gayesi, nefis terbiye ve tezkiyesine, üstün ahlaka, yani Ahlak-ı Muhammedi'ye ermektir. Adi düşünceleri yürekten söküp atmak, ruhu nefsin egemenliğinden kurtarıp özgürlüğe kavuşturmaktır.Tasavvuf, mutlak hürriyet yoludur. Her türlü menfaat düşüncesinden, maddi ilgiden azade olmak, Hak'tan..
66,00TL
Kur'an-ı Kerim Tefsiri
Yeni En Çok Satanlar
Hz. Muhammed (s.a.v)'in sahabileri, kendi dillerinde inen Kur'an'ın manasını anlıyorlar, anlamadıkları bir yer olursa onu da Hz. Peygamber'den sorup öğreniyorlardı. Bununla beraber Kur'an-ı Kerim, çok yüksek dil sanatlarını, kainatın yaratılışına ilişkin bilgileri, geçmiş peygamberlerin hayat hikaye..
215,00TL
Gel etme sırr-ı Hakk'ı fâş, dahi kimseye atma taş Bir gün gidersin dünyâdan, işin olur uhrâda yaş Sakın dünyâya aldanma, bunu sana kalır sanma Yoktur bakası inanma, ederse ger senî bir baş Bir kimseyi incitme gel, hiç verme işine halelMuhtaçlara qel tut bir el anlara daim yedir a..
18,50TL
YÜCE KUR'ÂN'IN ÇAĞDAŞ TEFSÎRİ
Yeni En Çok Satanlar
Kur’ân’ın getirdiği eskimez İslâm’ı bütün çıplaklığıyla ortaya koymak için “Yüce Kur’ân’ın Çağdaş Tefsîri”ni yazdık ki bu eserin, Türkiye’de din alanında fikir devrimi yaptığına inanıyoruz. Ayrıca “Kur’ân’ın Evrensel Mesajına Çağrı”, sonra bunun daha geliştirilmiş şekli olan “Evrensel Kur’ân Mesajı”..
790,00TL
Gösterilen: 1 ile 7 arası, toplam: 7 (1 Sayfa)