Menu
Your Cart

Ömer Hüdâyi Baba Dîvanı

Ömer Hüdâyi Baba Dîvanı
Yeni En Çok Satanlar

Gel etme sırr-ı Hakk'ı fâş, dahi kimseye atma taş 
Bir gün gidersin dünyâdan, işin olur uhrâda yaş 
Sakın dünyâya aldanma, bunu sana kalır sanma 
Yoktur bakası inanma, ederse ger senî bir baş 
Bir kimseyi incitme gel, hiç verme işine halel
Muhtaçlara qel tut bir el anlara daim yedir aş
Kimseye kemlik dileme, kibredip ağır söyleme
Düşeni azar eyleme hiçbir gönül yıkma adaş 
Hüdâyî gel görme hakîr velev ki olsa bir esir
Gerek kebîr gerek sağîr ednâ görüp oynatma kaş