Menu
Your Cart

Hak Yolcularının Seyir Defteri

Hak Yolcularının Seyir Defteri
Yeni En Çok Satanlar

Hocam Hacı Muharrem Efendi'nin bu eseri, Abdül-Kâdir-i Geylânî'nin Tasavvuf yolunu, duâlarını, virdlerini, Peygamberimize salât ve selâmlarını, manevi makamları aşmak için gerekli zikir ve tesbihleri, anlatmaktadır. 

Hocam Hacı Muharrem Efendi, hem zâhir ilimlerde bilgin, hem bâtın ilimlerde engin olan zü'l-cenâheyn bir insan-ı kâmil idi. Şairliği yanında yanık sesiyle çok güzel ilâhi besteleyip okuyan musikîşinâs ve aynı zamanda mâhir bir hattat idi. Kendi yazısıyla kitap biçiminde yazdığı bu eseri, onun hat sanatının en güzel tanığıdır. 

Kitabın son taraflarında Ricâlü'l gayb'dan istimdâd gibi tasavvufta çok yaygın olan uygulamalar, Hacı Muharrem efendi'nin kendi görüşü değil, Abdü'l-Kâdir-i Geylânî'nin ve ondan sonraki tasavvuf önderlerinin düşünce ve uygulamalarıdır.